Oslavy výročí 90 let od založení školy

Srdečně vás zveme na oslavy výročí 90 let od založení školy. Program oslav zde.
Vystaveno 17/10/2016

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace naleznete na našich webových stránkách vlevo dole v zápatí. 
Vystaveno 14/03/2016

Rekonstrukce webových stránek

Omlouváme se za dočasnou nefunkčnost a případnou neaktuálnost webových stránek - procházejí úpravami. Děkujeme za pochopení. 
Vystaveno 01/08/2016

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Za kalendářní rok 2014 škola eviduje: 
a) počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí - 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
c) opis rozsudků ve věci přezkoumání o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace - 0
d) poskytnutí výhradních licencí - 0
e) počet stížností podaných podle § 16a - 0
Vystaveno 18/05/2015
obrazek skoly

Filozofie školy

Motto: Pomozme tak, aby to dokázali sami. 
Filozofií školy je poskytnutí kvalitního vzdělání sluchově postiženým v plno­hod­not­ném komunikačním prostředí. 

Cílem je vytváření vhodných podmínek pro maximální rozvoj osobnosti sluchově postižených s důrazem na jazykové a sociální kompetence. 

Naše škola je komplexem, pod jehož střechou se setkávají sluchově postižení od předškolního věku až do dospělosti, jejich pedagogové, tlumočníci a ostatní pracovníci školy. 

Střední škola: Školní vzdělávací program "Asistent zubního technika"
Základní škola: Školní vzdělávací program "Vzhůru ke vzdělání"
Mateřská škola: Školní vzdělávací program "Hrajeme si se slonem"

Pracujeme v souladu s těmito zásadami: 

POHODA je vytvářena budováním kladného vztahu mezi všemi. Základem je vnitřní klima rodinného typu se zaměřením na správnou volbu komunikace a vzájemné působení slyšících a neslyšících pedagogů. 
PROSTUPNOST je dána budováním dvouvětvového systému vzdělání: pro děti se sluchovou vadou a pro děti s kombinacemi vad. Systém dvou větví není uzavřeným systémem, ale umožňuje najít pro každého jedince nejoptimálnější způsob komunikace. 
PERSPEKTIVITA spočívá ve správném nastavení komunikačního systému, systematické přípravě na budoucí povolání, možnosti pokračování ve studiu na střední škole, praktickému uplatnění v životě. 
PROFESIONALITA je zajišťována fundovaným týmem pracovníků. Spolupracujeme s rodiči. Nabízíme odborné poradenství, diagnostiku, nápravy a terapie speciálně pedagogického centra

Ubytování zajišťuje internát podporující zdravý životní styl a nabízející zajímavé volnočasové aktivity. 

O rozvoj jazykových kompetencí a mimoškolní vzdělávání se stará Ulicentrum, které své služby nabízí sluchově postiženým, jejich pedagogům i široké veřejnosti.
Stránka se načítá ...
děkujeme
...další sponzoři


Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz